O NAMA

Informativno pravni centar (IPC) registriran je pri Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji kao nevladina organizacija u lipnju 2002. godine. IPC-ov rad se nastavio na rad Pravnog Centra Međunarodnog komiteta za pomoć (Internationaln Rescue Committee) koji je započeo s radom 1998.godine u Slavonskom Brodu. 

      IPC se od početka zalagao za izgradnju demokratskog društva i ublažavanja ratnih trauma. Specijalizirali smo se za pružanje besplatne pravne pomoći izbjeglicama, povratnicima i raseljenim licima kako bi dali svoj doprinos mirnoj integraciji i reintegraciji. Zastupajući brojne korisnike u sudskim i upravnim postupcima u RH i Bosni i Hercegovini, nastojali smo premostiti razlike i doprinijeti suživotu između domicilnog stanovništva i povratničke populacije. Zalagali smo se za primjenu međunarodnog standarda u postupcima prisilnog iseljenja i prava na dom, redovito smo prezentirali identificirane probleme na raznim sastancima i okruglim stolovima, s posebnim naglaskom na socijalnu inkluziju povratničke populacije. Utjecali smo na donošenje i izmjene zakona koji su bili u direktnoj vezi s posljedicama rata.

    S vremenom se naš program besplatne pravne pomoći proširio i na druge kategorije korisnika, poput socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina društva, starijih i nemoćnih osoba, pripadnika romske nacionalne manjine. 2009. godine smo bili jedna od prvih udruga koja se registrirala pri Ministarstvu pravosuđa za pružanje primarne pravne pomoći.

     Počeli smo intenzivnije raditi i s romskom zajednicom s obzirom na činjenicu da je velik broj među njima bez ikakvog državljanstva (apatridi) ili su u riziku od gubitka državljanskog statusa. Pored rješavanja njihovih statusnih pitanja, zalažemo se i za ubrzanu integraciju romske zajednice u hrvatsko društvo kroz podizanje kapaciteta romskih udruga za samostalno djelovanje i provođenje projekata od interesa za romsku zajednicu. Aktivni smo i na suzbijanju diskriminacije prema Romima od strane većinskog stanovništva, ali i unutar same romske zajednice, gdje su zbog tradicionalnog sustava vrijednosti žene dvostruko diskriminirane- po rodnoj i nacionalnoj osnovi. Također smo razvili suradnju s MUP-om i Uredom pučkog pravobranitelja u sklopu nacionalne strategije za uključivanje Roma na nacionalnoj razini. Izradili smo i Akcijski plan za uključivanje Toma na području Brodsko-posavske županije i analizu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Provodimo i edukacije Roma kroz osnovnoškolsko obrazovanje, edukacije mladih i odraslih osoba u romskom naselju kao i edukaciju zajednice u svrhu lakše integracije Roma u lokalnu zajednicu.

   Od 2005. godine posvećeno radimo na razvoju civilnog društva Brodsko-posavske županije kao odgovor na prepoznate potrebe u našoj lokalnoj zajednici kroz pružanje podrške manjim i nerazvijenim lokalnim udrugama. Naš rad na tom planu se posebno intenzivirao kroz sudjelovanje u Programu regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica kojim su se poticale nove inicijative u našoj lokalnoj zajednici usmjerene ka društvenom razvoju, uspostavljenja je suradnja i partnerstvo unutar i među sektorima na zajedničkim aktivnostima u lokalnoj zajednici, povećana svijest građana o važnosti njihovog aktivnog sudjelovanja u razvoju zajednice i njihovo razumijevanje o važnosti civilnog društva. 

   Tijekom 2015. godine dok je kroz istočnu Europu prolazio migrantski val izbjeglica iz Sirije, IPC se aktivno uključio u rad s izbjeglicama i migrantima nakon otvaranja Zimskog tranzitnog prihvatnog centra u Slavonskom Brodu početkom studenog 2015. godine. U rad ZTPC-a smo uključili i desetak volontera pravne struke koji su pružali pravnu pomoć vezano za mogućnost traženja azila u Hrvatskoj uz podjelu letaka na arapskom, farsi i engleskom jeziku. Osim toga pružali smo i opće informacije o tome gdje se nalaze, kada će krenuti dalje, jesu li granice zatvorene itd. u ukupnom trajanju od gotovo 400 sati volonterskog rada u 2015. godini.

   2016. godine prepoznali smo potrebu za pružanjem kontinuirane podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajnih djela obiteljskog nasilja te smo započeli razvijati sustav podrške žrtvama i svjedocima na području Brodsko-posavske županije i uspostavljati suradnju između  relevantnih dionika kako bi svi građani koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka imali adekvatnu informativnu, logističku i psihološku podršku koja im je trenutno nedostupna radi nepostojanja Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Slavonskom Brodu. 

  IPC aktivno sudjeluje u nacionalnim/regionalnim/europskim formalnim i neformalnim mrežama i inicijativama koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, te svojim sustavnim djelovanjem sudjeluje u izradi javnih politika koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i razvoj civilnog društva.

CENTAR ZA VOLONTIRANJE

Informativno pravni centar Slavonski Brod započeo je s provedbom projekta “Centar za volontiranje” kojeg financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Grad Nova Gradiška, Grad Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod, Tehnička škola Slavonski Brod i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška.

Specifični ciljevi:

  • Educirati i osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva i javnih institucija za razvoj volonterskih programa;
  • Unaprijediti rad volonterskih klubova u srednjim školama u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški;
  • Povećati broj individualnih/grupnih sati pomoći u učenju za učenike osnovnih i srednjih škola;
  • Povećati broj građana i mladih uključenih u volontiranje;
  • Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem;
  • Promovirati volonterstvo u lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na inkluzivno volonterstvo.